اخبار

ویژگی های املاک بام دروس چیست؟

از جمله ویژگی های املاک بام دروس:

  • دارای مجوز اتحادیه املاک تهران
  • دارای مجرب ترین کادر مدیریتی
  • دارای مشاورین مجرب در امور ملکی
  • اتاق قرارداد مجزا
  • حضور فعال و طولانی در منطقه
  • صداقت در کار و عمل برای خریداران و فروشندگان
  • دارای کارشناس مجرب قیمت گذاری منطقه
  • تعهد در انجام کار تا انتهای قرارداد ملکی